Generative AI 07 - 06 - 2023

Chia sẻ các khóa học về Generative AI từ Google

Google đã tạo một lộ trình học Generative AI bao gồm 9 khóa học miễn phí.

Chatbot 14 - 05 - 2023

Tổng quan về Rasa

1. Mở đầu 

SIUBOT 17 - 07 - 2023

"SIUBOT" CHÀO HÈ

Tin tức 14 - 05 - 2023

SIU AI LAB - THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2023

Là một trong những trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo hàng đầu, trực thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, chúng tôi cần nguồn nhân lực dồi dào là các bạn sinh viên có niềm đam mê với lĩnh vực công nghệ, yêu thích việc học tập và nghiên cứu. Hiện tại SIU AI Lab đã và đang thực hiện nhiều dự án nghiên cứu và cần tuyển dụng một số vị trí sau đây:  FRONTEND DEVELOPER INTERN AI ENGINEERING INTERN   Phụ cấp:

Tin tức 14 - 05 - 2023

SIU AI Lab tuyển dụng Thực Tập Sinh Trí tuệ nhân tạo (AI, Machine Learning, Deep Learning…)

1) Mô tả công việc: Được tham gia vào quá trình phát triển và triển khai các mô hình/giải pháp AI để giải quyết các bài toán thực tế theo phân công.   2) Yêu cầu công việc: Đã sử dụng ngôn ngữ Python.  Sử dụng một trong các framework: Tensorflow, Keras, Pytorch,…

Tin tức 14 - 05 - 2023

SIU AI Lab tuyển dụng Thực Tập Sinh Frontend Developer

1) Mô tả công việc: Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế tính năng, lập trình trong các dự án phát triển ứng dụng Web. Tham gia nghiên cứu, chia sẻ, trình bày các công nghệ mới. 2) Yêu cầu công việc: Có kiến thức Frontend lập trình với JS Stack (ReactJS, NodeJS, NextJS…), Có kiến thức về HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript.

Tin tức 14 - 05 - 2023

SIU AI Lab tuyển dụng Thực Tập Sinh Mobile Developer

1) Mô tả công việc: Quản lý, bảo trì, cải thiện các ứng dụng hiện có. Xây dựng các tính năng và ứng dụng thiết kế mobile. 2) Yêu cầu công việc: Đã sử dụng một framework Reасt Nаtive/ Flutter/ Kotlin để phát triển ứng dụng.   Kỹ năng phân tích, tư duy logic tốt, chuyên nghiệp.

Bài Đọc Nhiều Nhất

Tổng hợp các mô hình CNN nổi tiếng - Phần 1

Tổng quan ROS cơ bản

SIU AI Lab tuyển dụng Thực Tập Sinh Trí tuệ nhân tạo (AI, Machine Learning, Deep Learning…)