Hướng nghiên cứu về Thị giác Máy tính

Thị giác Máy tính là một môn học khoa học liên quan đến lý thuyết đằng sau các hệ thống nhân tạo có trích xuất các thông tin từ các hình ảnh. Dữ liệu hình ảnh có thể nhiều dạng, chẳng hạn như chuỗi video, các cảnh từ đa camera, hay dữ liệu đa chiều từ máy quét y học. Thị giác Máy tính còn là một môn học kỹ thuật, trong đó tìm kiếm việc áp dụng các mô hình và các lý thuyết cho việc xây dựng các hệ thống Thị giác Máy tính.

Hướng nghiên cứu về Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên

Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) là một nhánh của Trí tuệ Nhân tạo tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Trong Trí tuệ Nhân tạo thì Xử Lý Ngôn ngữ Tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ - công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp.

Hướng nghiên cứu về Robotics & Edge AI

Robotics và Edge AI là hướng phát triển mũi nhọn của SIU AI Lab trong thời gian tới. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng AI trên máy tính, AI Lab mong muốn nhúng và triển khai, tích hợp AI vào các robot cơ khí và thiết bị tính toán biên. Điều này góp phần đưa AI vào từng khía cạnh của cuộc sống, tăng tính ứng dụng thực tế và xây dựng các sản phẩm phục vụ người dùng.