Regrssion 24 - 01 - 2024

Từ Linear/Logistic Regression Đến Softmax Regression Và Ý Nghĩa Thật Sự Của Các Thành Phần Bên Trong Nó (Phần 2)

Tiếp tục bài viết, mình sẽ cho các bạn giải thích cho các bạn về các tính chất của hàm Softmax và chứng minh một thành phần rất quan trọng để đánh giá mô hình trong quá trình học là Loss function.

Regression 23 - 01 - 2024

Từ Linear/Logistic Regression Đến Softmax Regression Và Ý Nghĩa Thật Sự Của Các Thành Phần Bên Trong (Phần 1)

Trước khi giới thiệu về Softmax Regression, chúng ta cần lưu ý lại một vài điểm chính của mô hình Linear Regression.

Explainable AI 20 - 01 - 2024

Explainable AI - Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích

        Hình 1: Ví dụ về mô hình minh bạch cây quyết định (bên trái) và mô hình mạng nhân tạo (bên phải).  

SIUBOT 17 - 07 - 2023

"SIUBOT" CHÀO HÈ

Generative AI 07 - 06 - 2023

Chia sẻ các khóa học về Generative AI từ Google

Google đã tạo một lộ trình học Generative AI bao gồm 9 khóa học miễn phí. Giới thiệu về LLM Sinh hình ảnh / Chú thích Từ các nguyên tắc cơ bản của LLM đến việc tạo và triển khai các giải pháp AI tổng quát!   Định nghĩa Generative AI.

Tin tức 14 - 05 - 2023

SIU AI LAB - THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2023

Là một trong những trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo hàng đầu, trực thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, chúng tôi cần nguồn nhân lực dồi dào là các bạn sinh viên có niềm đam mê với lĩnh vực công nghệ, yêu thích việc học tập và nghiên cứu. Hiện tại SIU AI Lab đã và đang thực hiện nhiều dự án nghiên cứu và cần tuyển dụng một số vị trí sau đây:  FRONTEND DEVELOPER INTERN AI ENGINEERING INTERN   Phụ cấp:

Tin tức 14 - 05 - 2023

SIU AI Lab tuyển dụng Thực Tập Sinh Trí tuệ nhân tạo (AI, Machine Learning, Deep Learning…)

1) Mô tả công việc: Được tham gia vào quá trình phát triển và triển khai các mô hình/giải pháp AI để giải quyết các bài toán thực tế theo phân công.   2) Yêu cầu công việc: Đã sử dụng ngôn ngữ Python.  Sử dụng một trong các framework: Tensorflow, Keras, Pytorch,…

Bài Đọc Nhiều Nhất

Tổng hợp các mô hình CNN nổi tiếng - Phần 1

Tổng quan ROS cơ bản

Tổng quan về Rasa