SIU AI Lab tuyển dụng LTV Mobile

1) Mô tả công việc:

  • Sinh viên từ năm 4 hoặc đã tốt nghiệp, nắm vững kiến thức về lập trình trên thiết bị di động (smartphone, tablet) bằng ngôn ngữ React Native/Flutter.
  • Có sản phẩm đang triển khai trên các store, hoặc có ứng dụng demo là một lợi thế.
  • Nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu, giải thuật và thuật toán. Tư duy logic rõ ràng. Có kinh nghiệm làm việc với REST API, Git. 
  • Có tư duy sẵn sàng học ngôn ngữ, framework hay công cụ theo yêu cầu dự án. 
  • Có khả năng đọc - hiểu tiếng Anh ở mức khá trở lên.

2) Yêu cầu công việc:

  • Nghiên cứu công nghệ, framework, ngôn ngữ lập trình trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động. 
  • Tham gia vào đề tài chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, làm việc trong môi trường sư phạm, năng động và trẻ trung. 
  • Xây dựng demo minh hoạ cho các công nghệ được học. Viết tài liệu kỹ thuật, tài nguyên học thuật.

 

Cách thức ứng tuyển: Ứng viên vui lòng gửi CV vào email: tranhamduong@siu.edu.vn với tiêu đề: [Họ và tên] - [Vị trí ứng tuyển] kèm CV/Resume.