Chatbot 14 - 05 - 2023

Tổng quan về Rasa

1. Mở đầu  Mục tiêu hướng tới trong bài viết này bao gồm: Tầm nhìn tổng quan về Rasa. Lý do vì sao Rasa là một công cụ mạnh mẽ và được sử dụng nhiều. 2. Giới thiệu về chatbot Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing): Chatbot chuyển đổi văn bản, âm thanh lời nói của người dùng thành ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu.

Bài Đọc Nhiều Nhất

Tổng hợp các mô hình CNN nổi tiếng - Phần 1

Tổng quan ROS cơ bản

SIU AI Lab tuyển dụng Thực Tập Sinh Trí tuệ nhân tạo (AI, Machine Learning, Deep Learning…)