SIU AI Lab tuyển dụng Thực Tập Sinh Mobile Developer

 

1) Mô tả công việc:

  • Quản lý, bảo trì, cải thiện các ứng dụng hiện có.
  • Tham gia phát triển và xây dựng các sản phẩm ứng dụng trên nền tảng di động.
  • Xây dựng các tính năng và ứng dụng thiết kế mobile.
  • Tìm hiểu công nghệ, xây dựng mới và phát triển tính năng hiện tại của các dự án của AI Lab.

2) Yêu cầu công việc:

  • Là sinh viên năm 2, 3, 4 thuộc khoa Kỹ thuật và khoa học máy tính đang theo học tại SIU hoặc là sinh viên năm cuối các trường đại học/cao đẳng đào tạo về chuyên ngành CNTT.
  • Đã sử dụng một framework Reасt Nаtive/ Flutter/ Kotlin để phát triển ứng dụng. 
  • Sử dụng được các thư viện React Native phổ biến, Redux, Redux-thunk, Redux-saga, react-navigation… là một lợi thế.
  • Kỹ năng phân tích, tư duy logic tốt, chuyên nghiệp.
  • Cẩn thận, chi tiết, có trách nhiệm cao, sẵn sàng học hỏi, chia sẻ và cải thiện.