SIU AI Lab tuyển dụng Thực tập sinh Backend Developer

1. Mô tả công việc

  • Thiết kế kiến trúc và xây dựng hệ thống client-side và server-side.
  • Xây dựng phần Backend cho phần mềm, web.
  • Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng trong các hệ thống ứng dụng.

2. Yêu cầu

  • Là sinh viên năm 2, 3, 4 thuộc khoa Kỹ thuật và khoa học máy tính đang theo học tại SIU hoặc là sinh viên năm cuối các trường đại học/cao đẳng đào tạo về chuyên ngành CNTT.
  • Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, khả năng tự tìm tòi học hỏi tốt.
  • Đam mê phát triển các sản phẩm công nghệ mang lại giá trị cho người dùng.
  • Có kiến thức với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySQL, MongoDB).
  • Đã sử dụng một trong các NNLT: Java, GoLang hoặc Python.
  • Có kiến thức về OOP và Design Patterns, MVC, RESTful APIs, HTTP API.
  • Ngoại ngữ tốt là một lợi thế.