Sinh hoạt AI CLUB hằng tuần

Chiều vừa qua 22/02/2022, AI Club đã có buổi sinh hoạt seminar với hình thức trực tiếp trở lại đầu tiên tại văn phòng AI Lab - số 11 Tống Hữu Định. 

Buổi seminar, các bạn sinh viên đã lần lượt chia sẻ về kiến thức đã tìm hiểu được về các concept cơ bản của 1 bài toán Linear Regression như Model Representation và Cost Function.