ROS 20 - 04 - 2023

Tổng quan ROS cơ bản

1. ROS (Robot Operating System) là gì?    Hệ điều hành Robot ROSNguồn: https://www. open-electronics. org/ 2. Hệ điều hành Meta (Meta Operating System) là gì?    ROS không phải như là các hệ điều hành như Windows, Linux hoặc Mac mà ROS chỉ là một kiến trúc phần mềm trung gian để cấu hình và liên lạc giữa các máy phân tán (inter-machine).  

Bài Đọc Nhiều Nhất

Tổng hợp các mô hình CNN nổi tiếng - Phần 1

Tổng quan ROS cơ bản

SIU AI Lab tuyển dụng Thực Tập Sinh Trí tuệ nhân tạo (AI, Machine Learning, Deep Learning…)