Generative AI 07 - 06 - 2023

Chia sẻ các khóa học về Generative AI từ Google

Google đã tạo một lộ trình học Generative AI bao gồm 9 khóa học miễn phí. Giới thiệu về LLM Sinh hình ảnh / Chú thích Từ các nguyên tắc cơ bản của LLM đến việc tạo và triển khai các giải pháp AI tổng quát!   Định nghĩa Generative AI.

Online Course 26 - 05 - 2022

Chúc mừng sinh viên chuyên ngành AI đạt chứng chỉ khóa học Machine Learning từ Coursera.

Chúc mừng và vinh danh các bạn sinh viên #1stGeneration của AI Club đã nỗ lực không ngừng trong thời gian qua và thành công đạt được chứng chỉ Coursera cho khóa học Machine Learning.         Những bạn trẻ nào sẽ tiếp tục chinh phục chứng chỉ này, hãy đón chờ cùng SIU AI Lab nhé.

Bài Đọc Nhiều Nhất

Tổng hợp các mô hình CNN nổi tiếng - Phần 1

Tổng quan ROS cơ bản

SIU AI Lab tuyển dụng Thực Tập Sinh Trí tuệ nhân tạo (AI, Machine Learning, Deep Learning…)